Rental

Maak uw keuze uit het categoriemenu.

De vermelde prijzen zijn voor 1 dag huur. Voor volgende dagen gelden onderstaande staffels.

Alle prijzen zijn exclusief 21% BTW

[ENG] Make your choice in the category menu.

Mentioned prices are for 1 rental day. For subsequent days the following scales apply.

All prices are exclusive 21% VAT

1 day 100% of the price
2 days 150% of the price
3-7 days 200% of the price
8-21 days 300% of the price
1 month 400% of the price
2 months 600% of the price
3 months 720% of the price

Download our complete Rental List (PDF)

Version: May 2018

Powered by WordPress